Uchwała nr XLIII/424/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 marca 2022 r.

Uchwała nr XLIII/424/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 marca 2022 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Targowej i Malińskiej w Pleszewie

Pobierz dokument - format pdf