Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2005r.

Pliki zawierają opracowane w formacie pdf sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 

Strona tytułowa sprawozdania (format pdf),
Sprawozdanie z wykonania budżetu - uwagi wstępne (format pdf),
Sprawozdanie z wykonania budżetu - budżet 2005 (format pdf),
Sprawozdanie z wykonania budżetu - dochody 2005 (format pdf),
Sprawozdanie z wykonania budżetu - wydatki 2005 (format pdf),
Sprawozdanie z wykonania budżetu - inwestycje 2005 (format pdf),
Sprawozdanie z wykonania budżetu - dotacje 2005 (format pdf),
Sprawozdanie z wykonania budżetu - zadania zlecone (format pdf),
Sprawozdanie z wykonania budżetu - porozumienia 2005 (format pdf),
Sprawozdanie z wykonania budżetu - pomoc finansowa 2005 (format pdf),
Sprawozdanie z wykonania budżetu - GFOŚIGW 2005 (format pdf),
Sprawozdanie z wykonania budżetu - srodki specjalne 2005 (format pdf),
Sprawozdanie z wykonania budżetu - rachunek dochodów własnych 2005 (format pdf),
Sprawozdanie z wykonania budżetu - TABELE (format pdf)