Decyzja o ustaleniu warunków zabudowy

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W PLESZEWIE
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
tel. (062) 7428 352
fax (062) 7428 301

DECYZJA O USTALENIU WARUNKÓW ZABUDOWY

I. PODSTAWA PRAWNA
Art. 59 i 60 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2012 r. poz. 647 ze zmianami)

II. WYMAGANE DOKUMENTY

  1. wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy
  2. kopia mapy ewidencyjnej lub zasadniczej
  3. koncepcja zagospodarowania terenu
  4. potwierdzenie wpłaty opłaty skarbowej

III. OPŁATY
107 zł – opłata za decyzję o warunkach zabudowy (nie dotyczy spraw dot. budownictwa mieszkaniowego) – wpłata w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie lub na konto nr: 40 8407 0003 0007 1000 2000 0413

IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
1-2 miesiące

V. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
Wydział Architektury i Urbanistyki

VI. TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji o ustaleniu warunków zabudowy służy odwołanie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni

VII. UWAGI
Sprawę załatwia się w pokoju nr 304 (III piętro). Załatwienie sprawy polega na wydaniu decyzji.

VIII. FORMULARZE
Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

Pobierz wniosek w formacie doc
Pobierz wniosek w formacie pdf

IX. ODNOŚNIKI DO INNYCH DOKUMENTÓW

DECYZJA O USTALENIU WARUNKÓW ZABUDOWY