Uchwała Nr XXXV/325/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 kwietnia 2010r.

Uchwała Nr XXXIV/325/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie : szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w stosunku do należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

Pobierz teskt uchwały - format pdf