Ogłoszenie z dnia 17-06-2010r. przetarg nieograniczony

Ogłoszenie z dnia 17-06-2010r. przetarg nieograniczony na "Przeprowadzenie kursów  w ramach projektu systemowego / Lepsze jutro/ współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 7.1.Poddziałanie 7.1.1."

Ogłoszenie o przetargu - pobierz tekst ogłoszenia - format pdf

Secyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz SIWZ - format pdf

Informacja z dnia 21-06-2010r. - zmiana SIWZ - pobierz tresc informacji - format pdf  

 

Informacja z dnia 05-07-2010 wynikach postępowania

Wyniki cz 1 - pobierz - format pdf  

Wyniki cz 2 - pobierz - format pdf  

Wyniki cz 3 - pobierz - format pdf  

Wyniki cz 4 - pobierz - format pdf