Ogłoszenie z dnia 01-07-2010r.

Ogłoszenie z dnia 01-07-2010r.: oferta UKS Żaki z dnia 24-06-2010r.  realizacji zadania publicznego "Organizacja Turniejów tenisa stołowego jako alternatywna forma spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży z Miasta i Gminy Pleszew w miesiącach sierpień, wrzesień, październik 2010"

Oferta złożona w trybie art 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.96. poz 873 z późn. zmianami)

W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłosić uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy, Pleszew, ul.Rynek 1.

Pobierz tekst oferty - format pdf