Wystąpienie pokontrolne WK0913/7/2010

Wystąpienie pokontrolne WK0913/7/2010 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wynikach doraźnej kontroli gospodarki finansowej w zakresie wydatków na badania ankietowe  zlecone przez Miasto i Gmine Pleszew w okresie od 2007r. do dnia 24-08-2010.

pobierz tekst wystąpienia - format pdf