Uchwała Nr - SO 0952/II/42/3/Ka/2010 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 15-12-2010r.

Uchwała Nr - SO 0952/II/42/3/Ka/2010 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 15-12-2010r. w sprawie wyrażenia opiniii o projekcie wieloletniej prgnozy finansowej Miasta i Gminy Pleszew

Pobierz - format pdf