Zarządzenie Nr 46/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 maja 2011r.

Zarządzenie Nr 46/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 maja 2011r. w sprawie: wykazania gruntów do oddania w użytkowanie wieczyste wraz z przeniesieniem własności znajdujących się na nich schodów

Pobierz - format pdf