Przetarg nieograniczony Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie

Ogłoszenie z dn. 10.07.2009 r. o wyniku przetargu pobierz format pdf

Ogłoszenie z dn. 30.06.2009 r. o przetargu nieograniczonym 98/D/2009 na  ?Digitalizację archiwaliów Pleszewa? - pobierz treść ogłoszenia - format pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

SIWZ - format pdf

dodatki nr 1-7 do SIWZ - format pdf

dodatki nr 1-7 do SIWZ - format MS Word

dodatek nr 8 do SIWZ - ogólne warunki umowy - format pdf