Uchwała Nr VIII/82/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2011r.

Uchwała Nr VIII/82/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pleszewa.

Wszystkie załączniki oraz wieloformatowe mapy dostępne są do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Pleszewie.

Pobierz teskt uchwały - format pdf