Uchwała Nr VIII/83/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2011r.

Uchwała Nr VIII/83/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew.

Pobierz teskt uchwały - format pdf