Dokumenty na XL Sesję Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 13-04-2006 roku

Pobierz porządek obrad w formacie pdf

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokółu Nr XXXVIII z dnia 28 lutego 2006r. i protokółu Nr XXXIX/2006 z dnia 16 marca 2006r.

Pobierz protokół z XXXVIII sersji Rady Miejskie (format pdf),
Pobierz protokół z XXXIX sersji Rady Miejskie (format pdf)

 1. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych w I kw. 2006r.

Pobierz sprawozdanie z realizacji uchwał w I kwartale 2006

 1. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
 2. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2005r. – dyskusja.

Strona tytułowa sprawozdania (format pdf),
Sprawozdanie z wykonania budżetu - uwagi wstępne (format pdf),
Sprawozdanie z wykonania budżetu - budżet 2005 (format pdf),
Sprawozdanie z wykonania budżetu - dochody 2005 (format pdf),
Sprawozdanie z wykonania budżetu - wydatki 2005 (format pdf),
Sprawozdanie z wykonania budżetu - inwestycje 2005 (format pdf),
Sprawozdanie z wykonania budżetu - dotacje 2005 (format pdf),
Sprawozdanie z wykonania budżetu - zadania zlecone (format pdf),
Sprawozdanie z wykonania budżetu - porozumienia 2005 (format pdf),
Sprawozdanie z wykonania budżetu - pomoc finansowa 2005 (format pdf),
Sprawozdanie z wykonania budżetu - GFOŚIGW 2005 (format pdf),
Sprawozdanie z wykonania budżetu - srodki specjalne 2005 (format pdf),
Sprawozdanie z wykonania budżetu - rachunek dochodów własnych 2005 (format pdf),
Sprawozdanie z wykonania budżetu - TABELE (format pdf)

 1. Głosowanie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew za 2005r.
 2. Podjecie uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej w celu zbadania skargi pani Teresy Grzesiak.
 3. Interpelacje radnych.
 4. Odpowiedzi na interpelacje.
 5. Sprawy różne.