Ogłoszenie Nr 266250 - 2011 z dnia 31.08.2011r.

Informacja z dnia 21-09-2011 o wyniku postępowania.

Pobierz - format pdf

Ogłoszenie Nr 266250 - 2011 z dnia 31.08.2011r. o zamówieniu publicznym na wykonanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz tekst ogłoszenia - format pdf

Secyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz SIWZ - format pdf

Załącznik nr 1 do wzoru umowy - pobierz załącznik - format pdf

Załącznik nr 2 do wzoru umowy - pobierz załącznik - format pdf