Zarządzenie Nr 97/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 sierpnia 2011r.

Zarządzenie Nr 97/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie: wprowadzania szczegółowych zasad i terminów rozliczeń z budżetu Miasta i Gminy Pleszew oraz zasad sporządzania i przekazywania sprawozdań budżetowych w zakresie dochodów i wydatków.

Pobierz - format pdf