Zarządzenie Nr 102/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 września 2011r.

Zarządzenie Nr 102/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 września 2011r. w sprawie: oddania gruntu w użytkowanie wieczyste wraz z przeniesieniem własności znajdujących sie na nim schodów.

Pobierz - format pdf