Zarządzenie Nr 112/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 września 2011r

Zarządzenie Nr 112/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 września 2011rw sprawie powołania komisji likwidacyjnej i komisji spisowej

Pobierz - format pdf