Zarządzenie Nr 124/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 października 2011 r.

Zarządzenie Nr 124/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 paździrnika 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie.

Pobierz - format pdf