Zarządzenie Nr 140/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 listopada 2011r

Zarządzenie Nr 140/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 listopada 2011r w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Pobierz - format pdf