Zarządzenie Nr 145/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 grudnia 2011r

Zarządzenie Nr 145/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 grudnia 2011r w sprawie wykazania do sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych

Pobierz - format pdf