Protokół z rozprawy z dnia 09-01-2012.

Protokół z rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa, przeprowadzonej w dniu 09.01.2012r. o godz. 16.00 w Domu Kultury w Pleszewie przy ul. Bogusza, zarządzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew obwieszczeniem z dnia 12.12.2011r. oraz z dnia 21.12.2011r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa instalacji biogazowni o mocy elektrycznej 600kW na terenie działki nr 145 (obręb 0029 Zielona Łąka) w miejscowości Zielona Łąka, gmina Pleszew”

Pobierz pełny tekst protokołu - format pdf 

Pełnomocnitwo - format pdf