Zarządzenie Nr 87/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 września 2012r.

Zarządzenie Nr 87/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 września 2012r.w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej i celowej z budżetu Miasta i Gminy Pleszew dla samorządowych instytucji kultury.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf