Zarządzenie Nr 97/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 września 2012r

Zarządzenie Nr 97/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 września 2012r. w sprawie: wykazania gruntów do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf