Wystąpienie pokontrolne NIK LPO-4101-19-03/2012 z dnia 9 listopada 2012r.

Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli LPO-4100-01-06/2012  z dnia 13 kwietnia 2012r po kontroli obejmującej realizację zadań pracodawcy w odniesieniu do pracowników jednostek samorządu terytorialnego.
 

Pobierz tekst wystąpienia - format pdf