Zarządzenie Nr 27/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 lutego 2012r.

Zarządzenie Nr 27/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie: wprowadzenia Instrukcji zasad ewidencji i poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych.

Pobierz dokument - format pdf