Uchwała Nr SO 0951/4/P/3/Ka/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 stycznia 2013

Uchwała Nr SO 0951/4/P/3/Ka/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 stycznia 2013 w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf