Ogłoszenie nr 197541 - 2013 z dnia 26.09.2013r

Ogłoszenie nr 197541 - 2013 z dnia 26.09.2013r Dostawa eko-groszku na potrzeby Zespołu Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim

Pobierz tekst ogłoszenia - format pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

SIWZ - format pdf 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pismo zamieszczone 11.10.2013r - format pdf