Ogłoszenie z dnia 23-10-2013

BURMISTRZ MIASTA i GMINY PLESZEW ogłasza w dniu : 8 stycznia 2014 r. (środa) o godz. 10°° I rokowania po trzech przetargach zakończonych wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Pleszewie przy ul. Ogrodowej oznaczonej w ewidencji gruntów miasta PLESZEW numerami działek: 870, 865/5, 868/2 i 869 o łącznej pow. 6.765m², zapisanej w KW nr KZ1P/00016895/8.
 
Pobierz dokument - format pdf