Ogłoszenie o wszczęciu procedury dialogu technicznego poprzedzającej udzielenie zamówienia publicznego Numer Sprawy WR.PT.042.14.2013

Ogłoszenie o wszczęciu procedury dialogu technicznego poprzedzającej udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. "Opracowanie diagnozy usług publicznych oraz strategii usług publicznych na Ziemi Pleszewskiej" z dn. 07.11.2013 r. - format pdf

Wstępny opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do ogłoszenia o wszczęciu procedury dialogu technicznego - format pdf

Wniosek o dopuszczenie do dialogu technicznego - Załącznik nr 2 do ogłoszenia o wszczęciu procedury dialogu technicznego - format pdf

Wniosek o dopuszczenie do dialogu technicznego - Załącznik nr 2 do ogłoszenia o wszczęciu procedury dialogu technicznego - format MS WORD