Uchwała Nr SO 0952/I/42/3/Ka/2013 z dnia 9 grudnia 2013

Uchwała Nr SO 0952/I/42/3/Ka/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 grudnia 2013 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Miasta i Gminy Pleszew na 2014 rok.
 
Pobierz dokument - format pdf