Uchwała Nr SO 0954/33/3/Ka/2014 Składu Orzekającego Regionalne Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 kwietnia 2014r.

Uchwała Nr SO 0954/33/3/Ka/2014 Składu Orzekającego Regionalne Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 kwietnia 2014r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za rok 2013.

Pobierz dokument - format pdf