Zarządzenie Nr 32/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 kwietnia 2014 r.

Zarządzenie Nr 32/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 24/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie procedur udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf