Uchwała nr XXXVI/455/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 1 sierpnia 2014r.

Uchwała nr XXXVI/455/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 1 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/295/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 maja 2006r. w sprawie zasad nabywani, zbywania i obciązania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowaniwa na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

Pobierz dokument - format pdf