Wykaz z dnia 13.02.2015

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Lenartowicach, będącej własnością Miasta i Gminy Pleszew, zapisanej w KW nr KZ1P/00018153/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pleszewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 123/4 o pow. 1.038 m².
 
Pobierz dokument - format pdf