Wykaz z dnia 23.02.2015

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać lokal mieszkalny nr 2 położony w Pleszewie przy ul. Krzywej 1 na działce oznaczonej nr 1138/5 o pow. 324 m2 zapisanej w KW KZ1P/00032209/1.

Pobierz dokument - format pdf