Wykaz z dnia 03.03.2015

Burmistrz Miasta i Gminy ogłasza przetarg ustny ograniczony na wydzierżawienie nieruchomości na cele rolnicze na okres 4 lat położonej w Lenartowiczach, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 62/2 o pow. 2,4091 ha, RIIIa, RIVa, Księga Wieczysta KZ1P/00034635/0.
 
Pobierz dokument - format pdf