Wykaz z dnia 26.05.2015

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Sowina, będącej własnością Miasta i Gminy Pleszew, zapisanej w KW nr KZ1P/00017410/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pleszewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych, oznaczonej w ewidencji gruntów gminy Pleszew numerem działki 138/29 o pow. 0,0403 ha.
 
Pobierz dokument - format pdf