Wykaz z dnia 21.10.2015

Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste oraz przekazanie na własność budynku i urządzeń na rzecz samorządowej osoby prawne.

Pobierz dokument - format pdf