Wykaz z dnia 06.11.2015

Wykaz nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w Zawidowicach, zapisanej w KW nr KZ1P/00031766/6, oznaczonej ewidencyjnie nr działki 63/4 o pow. 1,2538 ha, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 
Pobierz dokument - format pdf