PROJEKT PLANU OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA I GMINY PLESZEW NA LATA 2004-2007

Ze względnu na obszerność dokumentu, projekt planu opracowano jedynie w formacie pdf
 
 
Projekt PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA - format pdf