Ogłoszenie z dnia 26.11.2015

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości Kowalew, będącej własnością Miasta i Gminy Pleszew, zapisanej w KW nr KZ1P/00020099/9, oznaczonej w ewidencji gruntów gminy Pleszew numerem działki: 5/3 o pow. 0,0753 ha.
 
Pobierz dokument - format pdf