Ogłoszenie z dnia 19.02.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza w dniu : 30 marca 2016 r. (środa) o godz. 10°° III rokowania po trzech przetargach i dwóch rokowaniach zakończonych wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Bronów oznaczonej w ewidencji gruntów gminy PLESZEW numerami działek 18/49 i 18/51 o powierzchni łącznej. 1.047 m², zapisanej w KW nr KZ1P/00022948/0.
 
Pobierz dokument - format pdf