Ogłoszenie z dnia 11.05.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Zawidowicach, będącej własnością Miasta i Gminy Pleszew, oznaczonej ewidencyjnie nr działek 63/4 o pow. 1,2538 ha zapisanej w KW nr KZ1P/00031766/6. Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana, uprawiana rolniczo. W ewidencji gruntów zapisana jako grunty orne klasa RV.
 
Pobierz dokument - format pdf