Zawiadomienie GK.6220.35.6.2016.MCh z dnia 6 lutego 2017 r.

Zawiadomienie Burmistrza Miasta i GMiny Pleszew w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn „Budowa hali przemysłowej montażu wraz z wiatami oraz infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 2452/6 ark. 39 obręb Pleszew”.

Pobierz dokument - format pdf