Uchwała Nr SO-0955/39/3/Ka/2017 Składu Orzekającego Regionalne Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 30 maja 2017 r.

Uchwała Nr SO-0955/39/3/Ka/2017 Składu Orzekającego Regionalne Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 30 maja 2017 r.