Protokół nr XXIX/2018 z XXIX Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 2 lutego 2018 r.

Protokół nr XXIX/2018 z XXIX Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 2 lutego 2018 r.