Przetarg nieograniczony Miasta i Gminy Pleszew ZP.271.4.2018

Ogłoszenie o zamówieniu na "Bieżące utrzymanie zieleni na terenie Miasta i Gminy Pleszew". Przetarg ogłoszony dnia 6 kwietnia 2018 r.  - ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dn. 06.04.2018 r. - format pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami - SIWZ wraz z zał. 1-9c - format ZIP

UWAGA ! Dokumentacja przetargowa została skompresowana do formatu zip. Przed wykorzystaniem zaleca się zapisać pliki na dysku lokalnym i rozpakować.

Informacja z otwarcia ofert dn. 16.04.2018 r.

 

Informacja o wyborze oferty nakorzystniejszej dn. 25.04.2018r.