Przetarg nieograniczony Miasta i Gminy Pleszew ZP.042.3.2018

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu na "Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście i Gminie Pleszew" - ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dn. 27.04.2018 r. - format pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia :

SIWZ z załacznikami - format zip

UWAGA ! Dokumentacja przetargowa została skompresowana do formatu zip. Przed wykorzystaniem zaleca sie zapisać pliki na dysku lokalnym i rozpakować.

Zmiana treści SIWZ - uzupełnienie Załącznika nr 8c do SIWZ - format zip

Odpowiedzi na pytania do SIWZ dn. 08.05.2018 r.

Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia o zamówieniu dn. 08.05.2018 r. 

Informacja z otwarcia ofert dn. 11.05.2018 r.

Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych dn. 30.05.0218 r.