Wystąpienie pokontrolne NIK LPO.410.008.02.2018

Wystąpienie pokontrolne NIK LPO.410.008.02.2018 z dnia 8 czerwca 2018 obejmujące realizację "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019".

Pobierz dokument - format pdf