Przetarg nieograniczony Miasta i Gminy Pleszew ZP.271.25.2018

Ogłoszenie o zamówieniu na "Przebudowa  drogi ul. Kwiatowej w Suchorzewie - Etap I" - ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówien Publicznych - format pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia :

SIWZ z załącznikami - format zip

UWAGA ! Dokumentacja przetargowa została skompresowana do formatu zip. Przed wykorzystaniem zaleca się zapisać pliki na dysku lokalnym i rozpakować.

Zmiana treści SIWZ dn. 01.10.2018 r.

Ogłoszneie o zmianie ogłoszenia  o zamówieniu dn. 01.10.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert w dniu 16.10.2018 r.

Informacja o wyniku postępowania 31.10.2018 r.